ความเหมือนที่แตกต่างของผงชาร์โคล ‘บันตัน’

Last updated: 6 ก.ย. 2561  |  4226 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ความเหมือนที่แตกต่างของผงชาร์โคล ‘บันตัน’

      ความนิยมใช้ ถ่านเพื่อสุขภาพ หรือ ชาร์โคล แพร่หลายมากขึ้นตามลำดับ ครอบคลุมในหลายวงการ ทางการแพทย์ การเกษตร อาหาร เครื่องสำอาง กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ

      ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผงชาร์โคลถูกนำไปใช้ในวงกว้าง นั่นเพราะสรรพคุณที่มีอยู่มากมายหลายประการ โดยเฉพาะการรักษาสภาพแวดล้อม ดับกลิ่น ลดความชื้น ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ และเมื่อผสมลงไปในอาหารปริมาณเพียงน้อยนิด ก็จะช่วยดูดซับไขมันและสารพิษได้เป็นอย่างดี


      อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเลือกซื้อผงชาร์โคลนั้น ก็มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย เห็นสีดำๆเหมือนกันใช่ว่าจะมีประสิทธิภาพเสมอไป เพราะแทนที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ แต่กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกซื้อหามากพอควร 

      บริษัท ชาร์โคลโฮม จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างสูงสุด สอดคล้องกับปณิธาน “ผลิตและจำหน่ายผงชาร์โคลคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อเติมเต็มการมีสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน” ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนแบบ “ดำดีมีระดับ” ในหลากหลายมิติ


ประสบการณ์ - เป็นเวลากว่า 20 ปีมาแล้ว ที่ บริษัทชาร์โคลโฮม จำกัด เป็นผู้บุกเบิกเปิดตลาดถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพและผงชาร์โคลบันตัน ถือว่าเป็น Original ในไทย เริ่มจากก้าวแรกในปี 2540 ได้ทำการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ประกอบกับการได้ผู้ชำนาญชาวญี่ปุ่นมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ไผ่ ที่จะใช้ คือ “ไผ่ตง” เป็นวัตถุดิบหลัก ด้วยคุณสมบัติเนื้อภายในมีโพรงมากกว่าพันธุ์ไผ่ชนิดอื่นถึง 4 เท่า ซึ่งจะช่วยให้การดูดซับกลิ่นได้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเผาด้วยเตา “นากาโก๊ะ”  ซึ่งเป็นเตาเผาที่มีคุณภาพสูง ที่ชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับการเผาถ่านชนิดนี้ ที่ต้องใช้ความร้อนสูงมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ขึ้นไป อีกทั้ง ยังสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ ตลอดจนการแปรรูปถ่านเพื่อสุขภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ถ่านไม้ไผ่แท่ง ถ่านแผ่น ถ่านบดหยาบ ถ่านเกล็ด ผงชาร์โคล ถ่านไม้ไผ่ดูดกลิ่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น       

ความเชี่ยวชาญ - การคลุกคลีอยู่ในแวดวงมานานกว่า 2 ทศวรรษ แน่นอนว่าประสบการณ์ที่บ่มเพาะย่อมเสริมสร้างให้ บริษัท ชาร์โคลโฮม จำกัด เป็นผู้รู้ลึก รู้จริง ในสิ่งที่ทำอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกัน ก็พร้อมจะแชร์ทุกๆเรื่องที่เป็นประโยชน์ของถ่านเพื่อสุขภาพออกสู่สาธารณะในวงกว้าง ทั้งให้คำแนะนำแก่กลุ่มคนรักสุขภาพ ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการนำผงชาร์โคล ไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือกลุ่มผู้สนใจทั่วไป เพราะเรื่องราวดีๆมีไว้แบ่งปัน 

ผู้ผลิตและจำหน่ายครบวงจร - นับแต่ปี 2547 หลังการจัดตั้งบริษัทฯ และจดเครื่องหมายการค้า “ Bunton “ ซึ่งที่มาของชื่อนี้นั้น ได้จากสำเนียงการออกเสียงของกัลยาณมิตรชาวญี่ปุ่นที่ออกเสียง “บ้านถ่าน” เป็น “บันตัน” และบังเอิญคำว่า “ตัน” ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “ถ่าน” จึงถูกนำมาใช้เป็นชื่อของแบรนด์นับแต่นั้นเรื่อยมา ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัท ชาร์โคลโฮม จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถ่านเพื่อสุขภาพครบวงจร มีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตงในเครือข่ายนับ 1,000 ไร่ และโรงงานผลิต อยู่ที่ ต.สำพันตา อ.นาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลิตและจำหน่ายทั้งในรูปแบบการขายส่งและขายปลีกในราคาที่เหมาะสม พร้อมการจัดส่งแบบดิลิเวอรี่ทั่วประเทศ 

    
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย - ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ชาร์โคลโฮม จำกัด มีพัฒนาการในเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากการเพิ่มความหลากหลายให้กับตัวสินค้าถ่านเพื่อสุขภาพ ซึ่งแนวทางการพัฒนาจะคำนึงถึงเทรนด์ความต้องการและประโยชน์ในการใช้งานของผู้บริโภคเป็นสำคัญ  ผงชาร์โคลบันตัน จะมีความละเอียด ใส่น้อย คุ้มค่า เกินราคา และมีการออกใบรับรองให้ จนมีสินค้าที่ใช้ผงชาร์โคลเป็นส่วนประกอบเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก                 

คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย – ในทุกกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่เลือกพันธุ์ไผ่ตง ที่ปลูกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีขี้นไปเท่านั้น จึงสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตถ่านเพื่อสุขภาพ รวมถึงการเผาด้วยความร้อนสูง 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะช่วยให้ถ่านไม้ไผ่มีคุณสมบัติให้กำเนิดและปลดปล่อยประจุลบ (Negative Ions) และอินฟราเรดยาว (Far infrared ray) ได้เต็มประสิทธิภาพ และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ว บริษัท ชาร์โคลโฮม จำกัดจะส่งไปวิเคราะห์ทดสอบยังหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือ2 ครั้ง/ปี ทั้งสถาบันอาหาร สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รวมถึงห้องทดลองของมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก สารหนู และจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เพราะถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพและผงชาร์โคลที่ดี จะต้องมีค่าคาร์บอนเสถียร (Fixcarbon) มากกว่า 85% ซึ่งผลิตภัณฑ์บันตันจะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย จะไม่ส่งผลข้างเคียงหรือผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน 

       องค์ประกอบเหล่านี้เป็นความเหมือนที่แตกต่างของ บริษัท ชาร์โคลโฮม จำกัด และ ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “บันตัน” ที่ผ่านการเคี่ยวกรำ พิสูจน์ ตรวจสอบ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด

       วิถีของผู้นำ คือ เหนือกว่า เร็วกว่า ล้ำหน้ากว่าผู้อื่นอย่างน้อยหนึ่งก้าวเสมอ แม้จะท้าทายและถูกทายท้ารอบด้าน

       แต่ บริษัท ชาร์โคลโฮม จำกัด ก็เลือกแล้วที่จะเดินบนเส้นทางนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้