ผงชาร์โคล Bamboo for Latex เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา

Last updated: 22 ต.ค. 2561  |  4779 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผงชาร์โคล Bamboo for Latex เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา

ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอันดับต้นๆของประเทศ เพราะถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยางรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม ท่อ สายยาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ หุ่นยาง ถุงมือ ผลิตภัณฑ์การกีฬา ลูกบอล ไปจนถึงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แผ่นรองพื้น ยางฟองน้ำ เป็นอาทิ และที่มาแรงสุดๆในเวลานี้ ก็เห็นจะเป็นกลุ่มผู้ผลิตเครื่องนอน ผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอนยางพารา

แต่กระนั้น สถานการณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกยาง ผู้รับซื้อ รวมไปถึงผู้ส่งออก ดูจะไม่สู้ดีเท่าไหร่นัก เนื่องจากราคาขายน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ หรือยางแผ่นรมควัน จะอยู่ในระดับ 40-50 บาท/กิโลกรัม บางช่วงราคาต่ำเตี้ยเรี่ยดิน 3 กิโลร้อยด้วยซ้ำไป เทียบกับหลายปีก่อนหน้า ที่ราคาจะทะลุไปถึงหลักร้อยบาท/กิโลกรัม     

และถึงแม้จะมี การยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) หน่วยงานรัฐคอยให้การดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน ในหลายๆด้าน แต่ก็ทำได้เพียงประคับประคองสถานการณ์ ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มากนัก

ส่วนหนึ่งเพราะการปลูกยางพาราได้กระจายครอบคลุมไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก ตะวันตก ไม่เฉพาะมีแค่ภาคใต้เหมือนกับในอดีต รวมพื้นที่ปลูกกว่า 23 ล้านไร่ รวมถึงปริมาณความต้องการยางพาราในตลาดโลกเฉลี่ยจะอยู่ที่ 12 ล้านตัน/ปี สวนทางกับปริมาณการผลิตรวมที่พุ่งไปถึง 15 ล้านตัน/ปี ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศผู้ส่งออกยางรายใหญ่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

ต่อเมื่อซัพพลายมากกว่าดีมานด์ดังกล่าว ราคายางไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม จึงผันแปรขึ้นๆลงๆ เป็นไปตามกลไกตลาดนั่นเอง

 

แน่นอนว่า สถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำ ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่นิ่งนอนใจ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรกร ได้จับมือร่วมกันเพื่อหาทางออกในหลายๆแนวทาง ทั้งการพักชำระหนี้ ประกันราคา ลดพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนการรับซื้อยางพาราจากหน่วยงานรัฐ เพื่อนำไปใช้ในการตัดถนน หรือผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท ชาร์โคล โฮม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผงชาร์โคลหรือผงถ่านไม้ไผ่ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง ได้การรับรองจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ “บันตัน” สำหรับใส่ยางพารา (Bamboo Charcoal for Latex) เพื่อเข้ามาเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับ เกษตรกรผู้ขายน้ำยางดิบ หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา

ผงชาร์โคลบันตัน Bamboo Charcoal for Latex ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านกรรมวิธีการเผาด้วยเทคนิคชั้นสูง จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ปราศจากสารอันตราย เพื่อให้ได้มาซึ่งผงชาร์โคลที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมาตรฐานอย่างแท้จริง จึงเหมาะสำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ประการสำคัญคุณสมบัติประจุลบของผงชาร์โคลบันตัน สามารถทำลายเชื้อราหรือแบคทีเรีย อีกทั้งช่วยดูดซับกลิ่นและสารเคมีได้ในเวลาเดียวกัน     

จากคุณสมบัติและความโดดเด่นของ ผงชาร์โคล “บันตัน” สำหรับใส่ยางพารา ข้างต้น หาใช่เป็นกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆ หรือทึกทักไปเองแต่ฝ่ายเดียว โดยปราศจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ 

สะท้อนจากผลงานทางวิชาการเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของแผ่นยางดูดซับกลิ่น” โดย จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และปุญญานิช อิททรพัฒน์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยงานวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นของยางแผ่นสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง โดยศึกษาชนิด ปริมาณและขนาดของอนุภาคผงถ่าน (ไมโครเมตร) ทั้งนี้ เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดต่อประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่น ความทนต่อแรงดึง และความทนต่อการฉีกขาด เพื่อพัฒนาการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณสมบัติตามต้องการ และลดต้นทุนในการผลิตเป็นสำคัญ

สำหรับผงถ่านไม้ที่นำมาทดสอบมี 3 ชนิด ประกอบด้วย ผงถ่านไม้มะขาม (Tamarindus Charcoal : TC) ผงถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal : BC) และผงถ่านไม้ผสม (Mix Charcoal : MC)

จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่น พบว่า การใช้ปริมาณผงถ่านเพิ่มขึ้นและขนาดอนุภาคผงถ่านที่ใหญ่ขึ้นในถ่านไม้แต่ละชนิด ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดูดซับกลิ่นเพิ่มขึ้นด้วย โดยถ่านไม้มะขามมีความสามารถดูดซับดีที่สุด รองลงมา คือ ถ่านไม้ผสมและถ่านไม้ไผ่ ซึ่งมีประสิทธิภาพการดูดกลิ่นที่ระดับ 33, 32 และ 29 ppm ตามลำดับ เรียกว่าประสิทธิภาพใกล้เคียง แทบไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก

Cr.- baileysfurniture

เมื่อเห็นแบบนี้ ก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่า ผงชาร์โคล “บันตัน” สำหรับใส่ยางพารา น่าจะเป็นจิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้ขายน้ำยางดิบ ผู้ผลิตสินค้ายางพาราในหลายประเภทได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องสัมผัสจับต้องใกล้ชิด อย่างถุงมือ รองเท้าบูท ที่นอน หรือหมอนยางพารา ฯลฯ

และให้ระวังไว้ว่า น้ำยางหรือผลิตภัณฑ์ที่นำ “ผงชาร์โคลบันตัน” เข้าไปเป็นส่วนประกอบเหล่านี้ จะขายดีเทน้ำเทท่า สร้างรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย จนผลิตกันแทบไม่ทัน เราขอเตือนล่วงหน้า ด้วยความปรารถนาดี!

อ้างอิงงานวิจัย : http://app.eng.ubu.ac.th/~ie/article/pdf/2555/2555_UBRC6_36_45.pdf

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้